Tiltak for administrativt ansvar

"Regler eksisterer for å ødelegge dem." Den som tok ut denne formuleringen, tenkte selvfølgelig ikke på den mulige straffen. Administrativt ansvar er først og fremst juridisk ansvar. Overtredelse av normer i administrativ lov innebærer riktig straff.

Besitter de samme egenskapene som den juridiske, men i motsetning til det strafferettslige ansvaret, er den administrative ikke preget av alvorlighetsgraden og alvorlighetsgraden av sanksjonene. I dette tilfellet er det heller ingen juridiske konsekvenser og overbevisning. Det er preget av en mykere natur å bringe på bestilling.

Hovedmålet for administrativt ansvar er den administrative sanksjonen. Slike straff utføres ved å pålegge straffe sanksjoner, som lovbryteren må betale. Beløpet på den pålagte bøten bør ikke overstige:

Ordren for anvendelse av tiltak av administrativt ansvar er utenretslig karakter av avtale og anvendelse av straffe sanksjoner.

Typer administrativt ansvar kan deles inn i flere grupper:

Straffe for lovbrudd utføres innenfor rammen av lovbestemmelsen om ansvar for handling.

For at folk skal bli mer lovlydige og ansvarlige, er det ikke nok å tøffe omfanget av straffer. Staten trenger å sikre anstendige levekår, øke nivået på juridisk kultur, og selvfølgelig avskaffe korrupsjon. Sistnevnte er dessverre lite sannsynlig. De som er i makten, bør gi et eksempel til innbyggerne i deres land. De må i utgangspunktet overholde alle rettigheter og lover.

I tillegg bør vi selv ikke være likegyldige, men rapportere brudd på loven hver gang vi observerer det.