Betalinger ved fødsel av det tredje barnet

Den tredje gutten - dette er en stor sjeldenhet for den gjennomsnittlige familien, fordi for dette kan du si at "feat" ikke kan løses av alle. For det meste på grunn av den ustabile økonomiske situasjonen, ønsker mange unge foreldre ikke engang å tenke på det andre og spesielt det tredje barnet etter første barns fødsel. Men denne saken er individuell.

Men, og til de parene hvis familier skal få status som å ha mange barn, vil det ikke være overflødig å finne ut hva engangsbeløp og kompensasjoner kan forventes ved fødsel av det tredje barnet.

Betalinger for det tredje barnet i Russland

Så, hvis testen igjen viste to striper, så i løpet av den tredje graviditeten og etter fødselen av barnet får du følgende hjelp:

Også familier med mange barn kan dra nytte av mange fordeler for transport, oppkjøp av land og betaling av offentlige tjenester.

Tillatelse til det tredje barnet i Ukraina

Inntil nylig betalte den ukrainske staten sjenerøse godtgjørelser for barn, med fødsel av hvert etterfølgende barn økte betalinger betydelig. Så i budsjettet for 2014 ble følgende størrelser av tilskudd gitt:

I forbindelse med begrensning av sosiale programmer, har prosedyren og beløpene for utbetalinger av barnepenger i Ukraina endret seg. Nå vil enhver mor, fra 1. juli 2014, motta kun 41280 UAH. uavhengig av barnets fødsel.